• Sàn nhựa 3K Vinyl K100

  135,000

  Nhà sản xuất: 3K Vinyl Mã sản phẩm: K100 Hàng trong kho: 840 Trọng lượng: 4.20kg Kích thước (L x W x H): 914mm x 152mm x 2mm
  Còn hàng
 • Sàn nhựa 3K Vinyl K110

  135,000

  Nhà sản xuất: 3K Vinyl Mã sản phẩm: K110 Hàng trong kho: 840 Trọng lượng: 4.20kg Kích thước (L x W x H): 914mm x 152mm x 2mm  
  Còn hàng
 • Sàn nhựa 3K Vinyl K120

  135,000

  Nhà sản xuất: 3K Vinyl Mã sản phẩm: K120 Hàng trong kho: 840 Trọng lượng: 4.20kg Kích thước (L x W x H): 914mm x 152mm x 2mm    
  Còn hàng
 • Sàn nhựa 3K Vinyl K130

  135,000

  Nhà sản xuất: 3K Vinyl Mã sản phẩm: K130 Hàng trong kho: 840 Trọng lượng: 4.20kg Kích thước (L x W x H): 914mm x 152mm x 2mm
  Còn hàng
 • Sàn nhựa 3K Vinyl K140

  135,000

  Nhà sản xuất: 3K Vinyl Mã sản phẩm: K140 Hàng trong kho: 840 Trọng lượng: 4.20kg Kích thước (L x W x H): 914mm x 152mm x 2mm
  Còn hàng
 • Sàn nhựa 3K Vinyl K150

  135,000

  Nhà sản xuất: 3K Vinyl Mã sản phẩm: K150 Hàng trong kho: 840 Trọng lượng: 4.20kg Kích thước (L x W x H): 914mm x 152mm x 2mm  
  Còn hàng
 • Sàn nhựa 3K Vinyl K160

  135,000

  Nhà sản xuất: 3K Vinyl Mã sản phẩm: K160 Hàng trong kho: 240 Trọng lượng: 4.20kg Kích thước (L x W x H): 914mm x 152mm x 2mm
  Còn hàng
 • Sàn nhựa 3K Vinyl K200

  135,000

  Nhà sản xuất: 3K Vinyl Mã sản phẩm: K200 Hàng trong kho: 240 Trọng lượng: 4.20kg Kích thước (L x W x H): 914mm x 152mm x 2mm
  Còn hàng
 • Sàn nhựa 3K Vinyl K300

  135,000

  Nhà sản xuất: 3K Vinyl Mã sản phẩm: K300 Hàng trong kho: 240 Trọng lượng: 4.20kg Kích thước (L x W x H): 914mm x 152mm x 2mm
  Còn hàng
 • Sàn nhựa 3K Vinyl K400

  135,000

  Nhà sản xuất: 3K Vinyl Mã sản phẩm: K400 Hàng trong kho: 240 Trọng lượng: 4.20kg Kích thước (L x W x H): 914mm x 152mm x 2mm
  Còn hàng
 • Sàn nhựa 3K Vinyl K500

  135,000

  Nhà sản xuất: 3K Vinyl Mã sản phẩm: K500 Hàng trong kho: 240 Trọng lượng: 4.20kg Kích thước (L x W x H): 914mm x 152mm x 2mm
  Còn hàng
 • Sàn nhựa 3K Vinyl K600

  135,000

  Nhà sản xuất: 3K Vinyl Mã sản phẩm: K600 Hàng trong kho: 300 Trọng lượng: 4.20kg Kích thước (L x W x H): 914mm x 152mm x 2mm  
  Còn hàng
 • Sàn nhựa 3K Vinyl K700

  135,000

  Nhà sản xuất: 3K Vinyl Mã sản phẩm: K700 Hàng trong kho: 300 Trọng lượng: 4.20kg Kích thước (L x W x H): 914mm x 152mm x 2mm
  Còn hàng
 • Sàn nhựa 3K Vinyl K800

  135,000

  Nhà sản xuất: 3K Vinyl Mã sản phẩm: K200 Hàng trong kho: 240 Trọng lượng: 4.20kg Kích thước (L x W x H): 914mm x 152mm x 2mm
  Còn hàng
 • Sàn nhựa 3K Vinyl K900

  135,000

  Nhà sản xuất: 3K Vinyl Mã sản phẩm: K900 Hàng trong kho: 300 Trọng lượng: 4.20kg Kích thước (L x W x H): 914mm x 152mm x 2mm
  Còn hàng